مدیریت پیمان ساختمان

مدیریت پیمان ساختمان و مدیریت اصولی پروژه هنری است که حاصل سالها تجربه و آزمون و خطاهای بسیار میباشد اما مدیریت پروژه چیست ؟

مدیریت ​پیمان ساختمان یا MC همان طور که از نامش بر می آید، روشی است که در آن کارفرما، یک شرکت ساختمانی یا یک شخص را تعیین می کند تا مدیریت اجرای پروژه را بر عهده بگیرد. بنابراین تعیین روش های اجرای پروژه و استخدام نیروها و نظارت بر آنها به عهده پیمانکار (مدیر پروژه )است.در این روش پیمانکار،بابت مدیریت پروژه درصدی از هزینه های انجام شده را دریافت می دارد.

این هزینه ها معمولاً شامل هزینه تهیه مصالح و هزینه اجرا می باشد. ولی قبل ازهزینه های صورت گرفته باید توافق طرفین درنظر گرفته شود.

آیا مدیریت پیمان برای کارفرما مقرون به صرفه هست یا خیر ؟

جواب  قطعا بله میباشد ،این پیمان به سود طرفین می باشد چون کارفرما هیچ بالاسری ( اورهد یا سود) به پیمانکار پرداخت نمی کند. فقط هزینه مصالح ، مدیریت طرح، نیروی انسانی و ماشینی را پرداخت می نماید، بنابراین در هزینه پیمان صرفه جویی می شود. از طرفی دیگر پیمانکار هزینه ای بابت اجرا پرداخت نمی کند و تعهدات را بر عهده نمی گیرد.فقط به خاطر تخصص در مدیریت سودی به صورت درصدی از کل هزینه ها دریافت می دارد.سرعت و کیفیت ساخت پروژه در این روش نسبت به دیگر روش ها بالاتر است.

 

پیمان مدیریت ساختمان
مدیریت پیمان ساختمان

مزایای پیمان مدیریت ساختمان چیست ؟

  •  سرعت اجرای پروژه

  •  کاهش هزینه های پروژه :

۱- در خرید مصالح از فروشنده های دست اول

۲- پرداخت حداقل دستمزد ها

  •  نظارت صحیح و اصولی افراد با تجربه اجرایی بالا ، بر پروژه

  • صرفه جویی در وقت و سرمایه کارفرما و مالک

و….

از جمله مزایای قرارداد مدیریت پیمان ساختمان میباشد.